ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ποιοτικά αποτελέσματα, με άρτια αισθητική & ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη.

Στην ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. η ομάδα μας έχει αναλάβει πληθώρα τεχνικών έργων που αφορούν τις μεταλλικές κατασκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σε πρατήρια καυσίμων και σε κάθε είδους τομέα, επαγγελματικού ή μη.

Ειδικότερα, στις υπηρεσίες μας καλύπτουμε την εγκατάσταση, την επισκευή και τη συντήρηση κατασκευών, βασιζόμενοι στην άρτια τεχνογνωσία μας, καθώς και την εμπειρία ετών που μας διακατέχει.

Επικοινωνία

Το προσωπικό μας

πραγματοποιεί υπεύθυνα και με τη χρήση υλικών άριστης ποιότητας κάθε εργασία, γι’ αυτό και μπορούμε να εγγυηθούμε για την υψηλή ποιότητα του αποτελέσματος.

Τεχνολογικές εξελίξεις

Παρακολουθώντας στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες, είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε κάθε περίπτωση.

Ο στόχος μας

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διεκπεραίωση κάθε εργασίας με γνώμονα την ποιότητα, την αισθητική του χώρου και τις επιθυμίες του πελάτη.

Έργα μας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η διαδικασία κατασκευής των τεχνικών έργων της ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμός Συλλέγονται και μελετώνται τα απαραίτητα δεδομένα (τεχνικής φύσεως), λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες και οι ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν στα μετέπειτα στάδια.

  • Επιλογή Υλικών Προμηθευόμαστε τα κατάλληλα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή, επιλέγοντάς τα με κριτήριο την αντοχή και τη διάρκεια ζωής τους.

  • Προετοιμασία Εδάφους Γίνεται διεξοδική έρευνα και αξιολόγηση του σημείου που θα τοποθετηθεί η βάση για τη στήριξη της κατασκευής.

  • Κατασκευή Ακολουθεί η κατασκευή του έργου, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να γίνεται ο επανέλεγχος της ποιότητας και των απαιτούμενων προδιαγραφών, από τα υλικά που χρησιμοποιούνται έως και τη δομή (το στήσιμο).

  • Έλεγχος ποιότητας Μετά από την ολοκλήρωση, γίνεται ένας ενδελεχής, τελικός έλεγχος και περαιτέρω δοκιμές, όπου εξετάζεται η ποιότητα του έργου και η ασφάλεια, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του στο σύνολο.

Με τη διαρκή επίβλεψη υπευθύνων και με τακτικούς ελέγχους ποιότητας

στην ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. σάς εγγυόμαστε ότι κάθε διαδικασία που αναλαμβάνουμε, σε κάθε τεχνικό έργο που μας εμπιστεύεστε, διεκπεραιώνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προσέγγισης που υπάρχει στον κλάδο των κατασκευών.