ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μηχανολογικές Εργασίες - Εγκαταστάσεις - Συντήρηση Δικτύων

Η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.

με ειδίκευση στη σχεδίαση και παραγωγή μεταλλικών κατασκευών, αναλαμβάνει οποιουδήποτε τύπου κατασκευή και αντικατάστασή της σε δίκτυα πρατηρίων καυσίμων, καθώς και των δεξαμενών - αντλιών, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και την προτίμηση των πελατών μας.

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Έχουμε στη διάθεσή μας την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα πιο σύγχρονα μηχανολογικά μέσα, για την ασφαλή διεκπεραίωση της μελέτης και κατασκευής σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων για πρατήρια υγρών καυσίμων, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα.

 

Η ομάδα του προσωπικού μας είναι άρτια εκπαιδευμένη για να αντιμετωπίζει, επίσης, οποιαδήποτε πρόκληση ή δυσκολία προκύπτει, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ή στις ήδη υπάρχουσες κατασκευές πρατηρίων.

 

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Κατασκευή συστημάτων διαχείρισης υγρών καυσίμων.
  • Ανακατασκευή, διόρθωση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  • Συντήρηση – επανέλεγχος ποιότητας κατασκευής.

Μηχανολογικές Εργασίες

Οι εργασίες μηχανολογικής φύσεως αποτελούν κρίσιμο σημείο κατά την κατασκευή πρατηρίων καυσίμων, για αυτό και ενημερωνόμαστε και εκπαιδευόμαστε συνεχώς για τις νέες μεθόδους και τις τεχνολογίες στον κλάδο αυτό.

 

Τόσο η κατασκευή, όσο και η συντήρηση των εγκαταστάσεων πρέπει να εκτελείται με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, γι’ αυτό και επιλέγουμε τους μεγαλύτερους προμηθευτές για την εισαγωγή των πρώτων υλών και των εξαρτημάτων.

 

Κατά τη διαδικασία των εργασιών αυτών, συμπεριλαμβάνονται:

  • Επιλογή και τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού (αντλίες, σταθμοί ανεφοδιασμού αερίου και συσκευές αποθήκευσης καυσίμων).
  • Εγκατάσταση – συντήρηση συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας (έλεγχος πίεσης, ανίχνευση διαρροής).
  • Διαχείριση των συστημάτων – μηχανημάτων των αποβλήτων του πρατηρίου.

Πρατήρια Υγραερίου LPG

Στον τομέα αερίων καυσίμων, ιδιαίτερα για τις ανάγκες των πρατηρίων, απαιτείται μεγάλη προσοχή και ακρίβεια καθ’ όλη την διάρκεια της κατασκευής, όλων των μερών της εγκατάστασης.

 

Κατά τη διαδικασία κατασκευής τους, εμπεριέχονται διαδικασίες όπως:

  • Κατασκευή & εγκατάσταση ποικίλων τμημάτων διαχείρισης (δεξαμενές αποθήκευσης, σωληνώσεις μεταφοράς, βαλβίδες κ.τ.λ.).
  • Συντήρηση & έλεγχοι για την τοποθέτηση των προαναφερόμενων τμημάτων.

Η εταιρεία μας διασφαλίζει πάντα για την ομαλή και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και την ασφαλή χρήση από τους διαχειριστές αυτής, καθοδηγώντας και παρέχοντάς τους αντίστοιχες συμβουλές και οδηγίες μεταχείρισης.

Κάθε εγκατάσταση 

 πρέπει να τηρεί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και οι πελάτες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.

Επικοινωνήστε

 με την εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. και μάθετε περαιτέρω πληροφορίες για τις μεταλλικές κατασκευές, αλλά και την εγκατάσταση συστημάτων πρατηρίων καυσίμων.

6943 281 869 Χρήστος Γερογιάννης

6979 963 287 Δημήτρης Γερογιάννης